Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19449
Nhan đề: Hệ điều hành: Giáo trình
Tác giả: Từ, Minh Phương
Từ khoá: Hệ hiều hành
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19449
Bộ sưu tập: CNTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Hedieuhanh.pdf3,04 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.