Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19288
Nhan đề: Giáo trình Kinh tế quốc tế
Tác giả: Đỗ, Đức Bình
Từ khoá: Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19288
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-kinh-te-quoc-te-P.1.pdf19,83 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
GT-kinh-te-quoc-te-P.2.pdf31,15 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.