Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19287
Nhan đề: Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết; Tình huống thực tế; Bài tập
Tác giả: Đỗ, Phú Trần Tình
Từ khoá: Dự án đầu tư -- Thẩm định
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 1
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19287
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu.pdf12,77 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.