Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19286
Nhan đề: Phát triển Kỹ năng quản trị
Tác giả: Nguyễn, Quốc Tuấn
Nguyễn, Thị Loan
Từ khoá: Quản trị -- Kĩ năng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19286
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phat-trien-ky-nang-quan-tri.pdf2,41 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.