Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19169
Title: Giải pháp đầu tư cho du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Phạm, Thị Phượng
Keywords: Đầu tư du lịch
Issue Date: 2018
Publisher: Bà Rịa Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học và Công nghệ;số 1; tr 30-32
Abstract: Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng, là vùng kinh tế động lực của cả nước. Với những quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, ngành Du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực, cơ sở hạ tầng cho du lịch đã được đầu tư cơ bản hoàn thiện, các điều kiện về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, dịch vụ viễn thông… đáp ứng tốt nhu cầu của các cơ sở kinh doanh du lịch.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19169
ISSN: 1859-91264
Appears in Collections:Viện Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Phuong.pdf169,06 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.