Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19163
Nhan đề: Sức bền vật liệu
Tác giả: Đỗ, Kiến Quốc (ch.b)
Nguyễn, Thị Hiền Lương
Từ khoá: Vật liệu -- Sức bền
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19163
Bộ sưu tập: Công nghệ cơ khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Suc-ben-vat-lieu.pdf301,29 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Suc-ben-vat-lieu.pdf301,29 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.