Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18661
Nhan đề: Clean and Sustainable Groundwater in India
Nhan đề khác: Springer Hydrogeology
Tác giả: Dipankar Saha
Sanjay Marwaha
Arunangshu Mukherjee
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Springer
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18661
Định danh khác: 978-981-10-4552-3
Bộ sưu tập: Multi-Discipline

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-981-10-4552-3.pdf14,3 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.