Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16237
Nhan đề: Nghiên cứu về suất sinh lời cổ phiếu dưới tác động của cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên Hose: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thắm
Ngô, Quang Huân (Gvhd)
Từ khoá: Cổ phiếu -- Luận văn thạc sĩ
Chứng khoán -- Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Tóm tắt: Suất sinh lời cổ phiếu là thước đo mức độ sinh lời tổng thể của doanh nghiệp. Nhà quản trị tài chính và nhà đầu tư rất quan tâm về vấn đề này. Họ mong muốn tối đa hóa cổ phiếu mà họ nắm giữ để đạt suất sinh lời cao nhất. Tuy nhiên suất sinh lời cổ phiếu rất nhạy cảm với nhiều yếu tố tác động. Tác giả giới hạn và đo lường mức độ tác động của suất sinh lời cổ phiếu bởi hai nhân tố đó là cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên Hose trong giai đoạn 2010 – 2015 và sử dùng phần mềm Stata 13.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16237
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Pham-Thi-Hong-Tham.pdf1,22 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Pham-Thi-Hong-Tham-Phuluc.pdf312,84 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.