Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16236
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư tại khu đô thị Chí Linh: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Thành Long (Gvhd)
Từ khoá: Bất động sản -- Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Tóm tắt: ục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các nhân tốảnh hưởng đến quyết địnhmua căn hộ chung cư tại khu Đô thị Chí Linh của khách hàng. Dựa trên nền tảng các mô hình nghiên cứu trước và thông qua kết quả khảo sát, nghiên cứu đưa ra mô hình các nhân tốảnh hưởng đến quyết định chọn mua căn hộ chung cư tại khu Đô thị Chí Linh.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16236
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Trong-Nghia.pdf8,89 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.