Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16235
Nhan đề: Nghiên cứu môi trường đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Hà, Bảo Khánh
Vũ, Văn Đông (Gvhd)
Từ khoá: Đầu tư -- Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Tóm tắt: ới tình hình tăng cường thu hút đầu tư của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu nói riêng, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu môi trường đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh BRVT”. Đề tài điều tra đến 79 Doanh nghiệp, 266 phiếu và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu. Đề tài đã đưa ra mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất là cơ sở hạ tầng đầu tư, chế độ chính sách đầu tư, chất lượng dịch vụ công và nguồn nhân lực. Các yếu tố như môi trường sống và làm việc, lợi thế ngành đầu tư và chi phí đầu vào cạnh tranh cũng được nhiều nhà đầu tư cân nhắc khi đầu tư vào các KCN ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra, yếu tố thương hiệu địa phương cũng được các chuyên gia đề nghị đưa vào xem xét. Tổng hợp các yếu tố môi trường đầu tư mà nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào các KCN ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16235
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
42.Ha-Bao-Khanh.pdf2,42 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.