Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16230
Nhan đề: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình (PVSB) đến năm 2025: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Trần, Thị Hồng Hiếu
Đào, Duy Huân (Gvhd)
Từ khoá: Kế hoạch chiến lược -- Luận văn thạc sĩ
Kế hoạch kinh doanh -- Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16230
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
37.Tran-Thi-Hong-Hieu.pdf26,2 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.