Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16229
Nhan đề: Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty TNHH Korea Express cảng Sài Gòn giai đoạn 2017 – 2022: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn, Quang Sáng
Vũ, Văn Đông (Gvhd)
Từ khoá: Kế hoạch chiến lược -- Luận văn thạc sĩ
Kế hoạch kinh doanh -- Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16229
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
36.Nguyen-Quang-Sang.pdf4,98 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.