Quá hạn
Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   (362 ấn phẩm)

Lớp :
Khoa :
Phòng ban :
Khóa :
Nhóm bạn đọc :
   

Stt Số thẻ Bạn đọc Nhan đề Ngày mượn Hạn trả ĐKCB Số ngày quá hạn Lớp
1 16031755 Đào Duy Ánh Thái Dương Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ...[và những người khác] 25/09/2017 09/10/2017 M.006389 2476  DH16MT
2 21031544 Đào Thị Mùi Quản trị tài chính quốc tế / Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Thu 26/06/2024 17/07/2024 M.012940 3  DH21KQ
3 20036043 Đào Thu Anh Giáo trình kế toán tài chính. Phần 1&2 / B.s.: Bùi Văn Dương (ch.b), ..[và những người khác] 09/05/2022 30/05/2022 M.009618 782  DH20KT
4 20036043 Đào Thu Anh IELTS Language Practice : English grammar and vocabulary / Michael Vince, Amanda French 09/05/2022 30/05/2022 M.013451 782  DH20KT
5 20036043 Đào Thu Anh Bài tập và bài giải kế toán chi phí / Huỳnh Lợi 09/05/2022 30/05/2022 M.013717 782  DH20KT
6 22031544 Đỗ Minh Quân Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Đỗ Nguyên Phương, ...[và những người khác] 25/06/2024 16/07/2024 M.005745 4  DH22LG3
7 17032222 Đỗ Thị Miền Marketing căn bản / B.s: Quách Thị Bửu Châu, ... [và những người khác] 24/10/2018 07/11/2018 M.012859 2082  DH17DL2
8 16031764 Đỗ Thị Oanh Matsuo Basho : Bậc Đại sư thơ Haiku / Ueda Makoto ; Nguyễn Nam Trân (b.d, ch.t) 29/10/2019 19/11/2019 M.016342 1705  DH16NB3
9 16031764 Đỗ Thị Oanh Văn học Nhật Bản từ khởi thuỷ đến 1868/ Nhật Chiêu 29/10/2019 19/11/2019 M.015069 1705  DH16NB3
10 18033620 Đặng Long Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ... [và những người khác] 10/12/2019 16/01/2020 M.006044 1647  DH18TP
11 18033620 Đặng Long Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học & thực phẩm . T.3, Truyền khối / Vũ Bá Minh, Võ Văn Bang 30/10/2020 29/11/2020 m.000200 1329  DH18TP
12 18033129 Đinh Xuân Đức Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ... [và những người khác] 26/12/2019 16/01/2020 M.005980 1647  DH18XD
13 20030058 Đoàn Nguyễn Nhật Khôi Phương pháp học tập thông minh : Cuốn cẩm nang hữu ích giúp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho thanh thiếu niên để các em tự tin bộc lộ và phát huy tiềm năng của bản thân / Richard Guare, Peg Dawson 11/08/2020 01/09/2020 M.014964 1418  DH20XD
14 20030058 Đoàn Nguyễn Nhật Khôi Giáo trình thị trường chứng khoán / Bùi Kim Yến 11/08/2020 01/09/2020 M.011564 1418  DH20XD
15 17031319 Bùi Hoàng Long Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ...[và những người khác] 24/06/2019 15/07/2019 M.006379 1832  DH17DL1
16 17031319 Bùi Hoàng Long Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Lê Kinh Nam (ch.b), Huỳnh Mộng Nghi, Chung Thị Vân Anh 24/06/2019 15/07/2019 M.003802 1832  DH17DL1
17 17032686 Bùi Ngọc Hà Language assessment: Principles and classroom practices / H Douglas Brown 10/06/2020 01/07/2020 D.007131 1480  DH17PA
18 18032979 Bùi Nguyễn Thiên Nga Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ...[và những người khác] 07/01/2019 28/01/2019 M.006422 2000  DH18LH
19 18032979 Bùi Nguyễn Thiên Nga Tourism 1 : Student's Book / Robin Walker and Keith Harding 07/01/2019 28/01/2019 M.013421 2000  DH18LH
20 18032979 Bùi Nguyễn Thiên Nga Let's talk 1 : Student's book / Leo Jones 07/01/2019 28/01/2019 M.013422 2000  DH18LH