Quá hạn
Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   (374 ấn phẩm)

Lớp :
Khoa :
Phòng ban :
Khóa :
Nhóm bạn đọc :
   

Stt Số thẻ Bạn đọc Nhan đề Ngày mượn Hạn trả ĐKCB Số ngày quá hạn Lớp
1 12030261 Hà Văn Quân Verbs and tenses : Pre-Intermediate / Kenna Bourke 07/10/2013 21/10/2013 M.004933 3837  DH12HD
2 12030261 Hà Văn Quân Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Mạch Quang Thắng (ch.b), ... [và những người khác] 07/10/2013 21/10/2013 M.006484 3837  DH12HD
3 13020189 Nguyễn Trần Lan Trân Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ...[và những người khác] 12/10/2013 26/10/2013 M.006419 3832  CD13KC
4 13020189 Nguyễn Trần Lan Trân Bài giảng toán cao cấp 1 : Lưu hành nội bộ / Ngô Văn Lược (ch.b), ... [và những người khác] 12/10/2013 11/11/2013 M.002348 3816  CD13KC
5 12030027 Phạm Thị Hương Marketing căn bản / Phan Thăng 04/11/2013 18/11/2013 M.010120 3809  DH12KC
6 13020646 Nguyễn Hải Nam Bài giảng hoá đại cương / Nguyễn Thị Minh Nguyệt (chủ biên), Diệp Khanh, Lê Thị Phương Anh 12/12/2013 11/01/2014 M.004672 3755  CD13XD
7 13020646 Nguyễn Hải Nam Bài giảng toán cao cấp 1 : Lưu hành nội bộ / Ngô Văn Lược (ch.b), ... [và những người khác] 12/12/2013 11/01/2014 M.002274 3755  CD13XD
8 01035012 Lê Kim Chung Let's talk 1 [CD-ROM] / Leo Jones 17/02/2014 17/02/2014 CD.000026 3718  
9 13030482 Quách Văn Hào Phương pháp tính : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật / Tạ Văn Đĩnh 10/04/2014 24/04/2014 M.007503 3652  DH13H1
10 13030482 Quách Văn Hào Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú 10/04/2014 24/04/2014 M.009542 3652  DH13H1
11 13030728 Mai Thanh Hòa Thiết kế cơ khí - điện tử và mô phỏng với CATIA & Visual Nastran - Giáo trình thực hành Cad - Cam : Cad trong thiết kế cơ khí - cơ điện tử / Thanh Tâm, Quang Huy 11/04/2014 25/04/2014 M.001691 3651  DH13TD
12 13030728 Mai Thanh Hòa AutoCAD 2009 và AutoCAD LT 2009 cho người mới bắt đầu : Thực hành từng bước, ứng dụng vẽ các kiểu nhà mới nhất hiện nay / Trần Nguyễn Hoài Ninh và nhóm tin học thực dụng . T.2 11/04/2014 25/04/2014 M.001091 3651  DH13TD
13 01007001 Phạm Thị Hữu Hạnh Hoá vô cơ / Nguyễn Đình Soa 10/04/2014 10/05/2014 M.009089 3636  
14 01007001 Phạm Thị Hữu Hạnh Hoá học vô cơ. T.1, Lí thuyết đại cương về hoá học / Hoàng Nhâm 10/04/2014 10/05/2014 M.009034 3636  
15 01007001 Phạm Thị Hữu Hạnh Hoá học vô cơ. T.3, Các nguyên tố chuyển tiếp / Hoàng Nhâm 10/04/2014 10/05/2014 M.009076 3636  
16 01029001 Lương Minh Chung Truyện cổ tích người Việt. Q.2 / B.s.: Nguyễn Thị Huế (ch.b), Trần Thị An 26/08/2014 25/09/2014 D.005239 3498  
17 01029001 Lương Minh Chung Truyện cổ tích người Việt. Q.5 / B.s.: Nguyễn Thị Huế (ch.b), Trần Thị An 26/08/2014 25/09/2014 D.005242 3498  
18 01029001 Lương Minh Chung Truyện cổ tích người Việt. Q.6 / B.s.: Nguyễn Thị Huế (ch.b), Trần Thị An 26/08/2014 25/09/2014 D.005243 3498  
19 01029001 Lương Minh Chung Truyện cổ tích người Việt. Q.4 / B.s.: Nguyễn Thị Huế (ch.b), Trần Thị An 26/08/2014 25/09/2014 D.005241 3498  
20 01029001 Lương Minh Chung Truyện cổ tích người Việt. Q.3 / B.s.: Nguyễn Thị Huế (ch.b), Trần Thị An 26/08/2014 25/09/2014 D.005240 3498