Dữ liệu biên mục
Leader00796nam a2200277i 4500
001BVU240012638
020##$a9786048275808
040##$aBVU $bvie $eAACR2
0410#$avie
08204$a621.312136 $bN5768T 2023 $223
1001#$aNguyễn, Thành Trung
24510$aThiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / $cNguyễn Thành Trung
260##$aHà Nội : $bXây dựng, $c2023
291Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
294Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
294Xây dựng công trình giao thông
294Xây dựng dân dụng và công nghiệp
300##$a320 tr. : $bminh họa ; $c21 cm
504##$aThư mục: tr. 306-310
650#4$aCông trình $xThiết kế và xây dựng
650#4$aKỹ thuật xây dựng
650#4$aNăng lượng gió
900 True
911 Nguyễn Tuyết
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008860
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018419-20
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập