Dữ liệu biên mục
Leader01207nam a2200361i 4500
001BVU230012545
040##$aBVU $bvie $eAACR2
0410#$avie
08204$223 $a658.3 $bL475D 2023
1001#$aLê, Văn Dũng
24510$aMột số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn Thạc sĩ / $cLê Văn Dũng ; Gvhd: Võ Xuân Vinh
260##$aVũng Tàu : $bTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, $c2023
291Kinh doanh quốc tế
291Quản trị kinh doanh
291Quản trị kinh doanh quốc tế
294Kinh doanh quốc tế
294Quản trị doanh nghiệp
294Quản trị kinh doanh
294Quản trị kinh doanh quốc tế
300##$a65 tr. : $bbảng, biểu ; $c30 cm
500##$aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
504##$aThư mục: tr. 64-65
650#4$aNguồn nhân lực $xPhát triển $vLuận văn thạc sĩ
650#4$aQuản lý nhân sự
650#4$aQuản trị nguồn nhân lực
653#4$aPhát triển nguồn nhân lực
655#4$aLuận văn thạc sĩ
7001#$aVõ, Xuân Vinh $cGS.TS. $eGvhd
7102#$aBộ Giáo dục và Đào tạo. $bTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
900 True
911 Nguyễn Tuyết
925 G
926 0
927 LV
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000663
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập