Dữ liệu biên mục
Leader00967nam a2200301i 4500
001BVU210011681
020$a9786049844836
040##$aBVU $bvie $eAACR2
0410#$avie
08204$223 $a895.92208 $bN5766K 2019
1001#$aNguyễn, Tấn Kiệt
24510$aTuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954-1975 / $cNguyễn Tấn Kiệt
260##$aHà Nội : $bVăn học, $c2019
291Đông phương học
294Đông phương học
300##$a319 tr. ; $c21 cm
500##$aĐầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
504##$aThư mục: tr. 313-314
650#4$aTác giả
650#4$aTác phẩm
650#4$aTuyển tập
650#4$aVăn học hiện đại $vHợp tuyển $y1954-1975 $zViệt Nam
651#4$aKiên Giang zViệt Nam
7102#$aLiên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. $bHội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
900 True
911 Nguyễn Tuyết
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017629
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập