Dữ liệu biên mục
Covey, Sean
7 thói quen của những bạn trẻ thành đạt / Sean Covey ; biên dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân ; Firt News. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018
        311 tr. ; 21 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích những đức tính, thói quen của các bạn trẻ thành đạt, đưa ra những giải quyết tình huống phù hợp

           
        ISBN: 9786045875155 88000

        1.Kỹ năng sống  2.Thành công trong cuộc sống          I. Vũ, Thị Thu Nhi biên dịch. II. Nguyễn, Thành Nhân biên dịch. III. Firt News. IV. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 158.1 C8736S 2018
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.007702
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.015923-4, M.015926-8
CS3: Thư viện CS3 [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.015922, M.015925, M.015929-30
  • Tổng số bản: 10
  • Số bản chưa mượn: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn