Dữ liệu biên mục
Kinh tế vi mô : Câu hỏi. Bài tập. Trắc nghiệm / Nguyễn Như Ý, ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ VI (có sữa chữa bổ sung). - Hà Nội : Thống kê, 2009
        313 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
        Thư mục: tr. 313

           Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học. Cung - cầu hàng hóa và giá cả thị trường. Lí thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Lí thuyết về sản xuất và chi phí. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, kèm các bài tập và bài giải

           

        1.Kinh tế vi mô -- Bài tập          I. Nguyễn, Như Ý. II. Trần, Thị Bích Dung. III. Nguyễn, Hoàng Bảo. IV. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.            
        Ký hiệu xếp giá: 338.5076 K555T 2009
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.001017-8
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.001347-54, M.010715-6, M.011670-94, M.012165-8, M.012199
  • Tổng số bản: 42
  • Số bản chưa mượn: 41 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn