Dữ liệu biên mục
Carnegie, Dale, 1888-1955
Đắc nhân tâm: Cuốn sách hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công = How to win friend and influence people / Dale Carnegie ; Nguyễn Văn Phước (dịch). - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
        319 tr. : minh hoạ ; 21 cm.           
        ISBN: 8935086838143 76000

        1.Kỹ năng sống          I. Nguyễn, Văn Phước dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: How to win friend and influence people
           
        Ký hiệu xếp giá: 646.7 C2892D 2018

Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.015356-7, M.015846-9, M.015855
CS1: TT Kỹ năng mềm [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
KNM.000077, KNM.000079
CS3: Thư viện CS3 [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.015850-4
  • Tổng số bản: 14
  • Số bản chưa mượn: 12 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn