Dữ liệu biên mục
Marketing căn bản / B.s: Đinh Tiên Minh (ch.b) , ... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động, 2014
        282 tr. : bảng ; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học KInh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing

           Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản về Marketing, quản trị marketing. Hệ thống nghiên cứu và thông tin marketing. Khái niệm về môi trường marketing, vấn đề thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Thị trường các doanh nghiệp và hành vi của người mua nhân doanh doanh nghiệp. Phân khúc thị trường, những vấn đề về hàng hoá, sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Các dịch vụ marketing

           

        1.Marketing          I. Quách ,Thị Bửu Châu b.s. II. Đinh, Tiên Minh bch.b. III. Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing.            
        Ký hiệu xếp giá: 658.8 M3455C 2014
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.006140
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.014146-9
  • Tổng số bản: 5
  • Số bản chưa mượn: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn