Dữ liệu biên mục
Giáo trình pháp luật đại cương : Dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng không chuyên ngành luật / B.s.: Mai Hồng Quỳ (ch.b), Nguyễn Hợp Toàn, ...[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2015
        328 tr. ; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
        Thư mục cuối mỗi chương
           
        ISBN: 8935220519815 68000

        1.Pháp luật -- Việt Nam -- Giáo trình          I. Mai, Hồng Quỳ ch.b . II. Nguyễn, Hợp Toàn b.s. III. Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo.            
        Ký hiệu xếp giá: 349.597 G434T 2015
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.005878
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.013699-700, M.013702-12, M.013714-6, M.015328
  • Tổng số bản: 18
  • Số bản chưa mượn: 7 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn