Dữ liệu biên mục
Thanh toán quốc tế : Lý thuyết, bài tập & bài giải thực hành, bài tập tự rèn luyện, cập nhật theo UCP 600-2006 / ch.b.: Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Kiều; b.s.: Võ Thị Tuyết Anh, Hoàng Thị Minh Ngọc, Phan Chung Thuỷ. - Hà Nội : Thống kê, 2007
        546 tr. : minh hoạ ; 27 cm.
        Phụ lục: tr. 435-530 .- Thư mục: tr. 531-535
           

        1.Thanh toán quốc tế -- Vấn đề, bài tập, v.v...  2.Ngoại hối  3.Tiền tệ          I. Trần, Hoàng Ngân ch.b. II. Nguyễn, Minh Kiều ch.b. III. Võ, Thị Tuyết Anh b.s. IV. Hoàng, Thị Minh Ngọc b.s. V. Phan, Chung Thuỷ b.s.            
        Ký hiệu xếp giá: 332.042 T3672T 2007
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.003429-30
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.001236-40, M.005830-6, M.011836-40
  • Tổng số bản: 19
  • Số bản chưa mượn: 19 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn