Dữ liệu biên mục
A Jar
Thần núi thử thách Giông, Giơ : Hơmon Bahnar / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Hội Nhà văn , 2022
        655 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
        Chính văn viết bằng hai thứ tiếng: Việt - Ba Na
           
        ISBN: 9786043834857

        1.Dân tộc thiểu số -- Việt Nam  2.Ngôn ngữ dân tộc thiểu số -- Việt Nam  3.Tiếng Ba Na -- Việt Nam  4.Văn học dân gian Việt Nam  5.Văn học sử thi Việt Nam  6.Văn học sử thi Ba Na  7.Ba Na (Dân tộc Việt Nam) -- Việt Nam -- Tây Nguyên          I. Nguyễn, Tiến Dũng sưu tầm và biên soạn. II. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. III. Nhan đề            398.209597 A11194J 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018447
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập