Dữ liệu biên mục
Chu, Thùy Liên
Lời ca trong lễ cưới truyền thống của người Mông. Q.1, Tiếng Mông / Chu Thùy Liên. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2020
        1415 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
        Phụ lục: tr. 1392-1400
        Chính văn bằng tiếng Mông

           Tóm tắt: Trình bày chi tiết nội dung, diễn biến và những lời ca, câu hát trong lễ đính ước, ăn hỏi, đám cưới, bắt vợ và tái giá của người Mông

           
        ISBN: 9786047029105

        1.Người H'Mông -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán  2.Người H'Mông -- Việt Nam -- Phong tục và nghi thức đám cưới  3.Người Hmông -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian  4.Văn hóa dân gian -- Việt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. II. Nhan đề            392.508995972 C55918L 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018442
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập