Dữ liệu biên mục
Bùi, Thanh Bình
Hòa Bình và những vùng đất quê hương Việt Nam : Nhiếp ảnh / Bùi Thanh Bình. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        179 tr. : tranh ảnh màu ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

           Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh đẹp, ý nghĩa về đất nước, con người các vùng miền quê hương Việt Nam

           
        ISBN: 9786043064070

        1.Danh thắng -- Việt Nam -- Hòa Bình -- Sách ảnh  2.Nhiếp ảnh -- Việt Nam  3.Hòa Bình (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán -- Sách ảnh     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            779.09597 B9321B 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018425
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập