Dữ liệu biên mục
Nhiếp ảnh Trần Lam - Các tác phẩm chọn lọc. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        111 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

           Tóm tắt: Tuyển chọn các bức ảnh được chọn lọc của nhiếp ảnh gia Trần Lam

           
        ISBN: 9786043064087

        1.Nhiếp ảnh -- Sách ảnh -- Việt Nam  2.Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam  3.Trần Lam (Nhiếp ảnh gia)     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam .             779.09597 N5769A 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018424
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập