Dữ liệu biên mục
Nhiếp ảnh Trần Khải - Các tác phẩm chọn lọc. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        143 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

           Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của nhà nhiếp ảnh Việt Nam Trần Khải

           
        ISBN: 9786049949159

        1.Nhiếp ảnh -- Sách ảnh -- Việt Nam  2.Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam  3.Trần Khải , 1942 -      I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam .             779.09597 N5769A 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018422
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập