Dữ liệu biên mục
Lê, Ngọc Trang Thơ
Thực trạng chiến lược Marketing - Mix 4P tại Công ty Cổ phần Ô tô Bà Rịa - Vũng Tàu - Mitsubishi Bà Rịa - Vũng Tàu : Khoá luận tốt nghiệp / Lê Ngọc Trang Thơ ; Gvhd: Nghiêm Phúc Hiếu. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2024
        ix, 94 tr., [8 tr.] : bảng, biểu ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 93-94


        1.Marketing (Tiếp thị) -- Chiến lược -- Khoá luận tốt nghiệp  2.Marketing (Tiếp thị) -- Thực trạng  3.Quản trị chiến lược  4.Quản lý tiếp thị  5.Khoá luận tốt nghiệp          I. Nghiêm, Phúc Hiếu Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            658.8 L647T 2024
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Khoá luận TN [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
KL.000787
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập