Dữ liệu biên mục
Lê, Mai Hân
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Lâm : Khoá luận tốt nghiệp / Lê Mai Hân ; Gvhd: Lê Thu Hằng. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2024
        xvii, 122 tr., [36 tr.] : bảng, biểu ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 121


        1.Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp  2.Kế toán tiêu thụ  3.Kế toán doanh nghiệp  4.Kết quả kinh doanh  5.Khoá luận tốt nghiệp          I. Lê, Thu Hằng Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            657.7 L522H 2024
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Khoá luận TN [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
KL.000784
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập