Dữ liệu biên mục
Bùi, Mạnh Hùng
Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / Bùi Mạnh Hùng. - Hà Nội : Xây dựng, 2023
        148 tr. : minh họa ; 21 cm.
        Thư mục: tr. 141-143
           
        ISBN: 9786048275839

        1.Công trình -- Phòng cháy chữa cháy  2.Nhà -- Phòng cháy chữa cháy  3.Kỹ thuật xây dựng  4.Phòng chống cháy nổ  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 628.92 B9321H 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008862
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018415-6
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập