Dữ liệu biên mục
Phạm, Sơn Tùng
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / Phạm Sơn Tùng. - Hà Nội : Xây dựng, 2023
        386 tr. : minh họa ; 21 cm.           
        ISBN: 9786048275822

        1.Địa chất -- Chương trình máy tính  2.Dầu khí -- Chương trình máy tính  3.Kỹ thuật xây dựng  4.Trí tuệ nhân tạo -- Ứng dụng  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 624.1510285 P534T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008861
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018417-8
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập