Dữ liệu biên mục
Tran, Hoai Thuan
Using American sitcoms to enhance second year students' English speaking competence: A study at Ba Ria Vung Tau University : Master's Thesis / Tran Hoai Thuan ; Supervisor: Nguyen Hoang Tuan. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        x, 63 p., 22 p. : ill. ; 30 cm.
        The top of the title page notes: Ministry of Education and Training. Ba Ria - Vung Tau University
        Bibliographies: p. 62-63 .- Appendices: p. 1-22


        1.English language -- Study and teaching -- Master's thesis report  2.Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ  3.English -- Speaking  4.Ba Ria - Vung Tau -- Viet Nam  5.Methodology of English Language Teaching  6.Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)  7.Speaking English  8.Master's thesis report          I. Nguyen, Hoang Tuan Ph.D. Supervisor. II. Ministry of Education and Training. Ba Ria - Vung Tau University. III. Nhan đề            428.30711 T7721T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000659
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập