Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hữu Khánh
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngành dịch vụ ăn uống (F&B) tại thành phố Bà Rịa : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Hữu Khánh ; Gvhd: Nguyễn Văn Tân. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        xi, 84 tr., [37 tr.] : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 82-84 .- Phụ lục: tr. 85-121


        1.Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ   2.Quản trị doanh nghiệp  3.Quan hệ lao động  4.Quản trị nguồn nhân lực  5.Luận văn thạc sĩ          I. Nguyễn, Văn Tân TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            658.314 N5766K 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000667
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập