Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Minh Tuấn
Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho đội ngũ công chức, người lao động tại Ủy ban nhân dân Thi xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Minh Tuấn ; Gvhd: Nguyễn Thành Long. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        x, 75 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 71-72


        1.Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ   2.Hành chính công -- Nhân sự  3.Quan hệ lao động  4.Quản trị nguồn nhân lực  5.Luận văn thạc sĩ          I. Nguyễn, Thành Long TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            352.6 N5768T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000666
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập