Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Nâng cao động lực làm việc đối với người lao động tại Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Kim Ngân ; Gvhd: Nguyễn Thị Loan. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        xvi, 95 tr., [19 tr.] : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 94-95 .- Phụ lục: tr. 96-104


        1.Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ   2.Quản trị doanh nghiệp  3.Quan hệ lao động  4.Quản trị nguồn nhân lực  5.Luận văn thạc sĩ          I. Nguyễn, Thị Loan PGS.TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            658.314 N5766N 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000665
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập