Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Trung Kiên
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro đến năm 2030 : Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Trung Kiên ; Gvhd: Nguyễn Hải Quang. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        x, 85 tr. : bảng, biểu ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 81-85


        1.Nguồn nhân lực -- Phát triển -- Luận văn thạc sĩ  2.Quản lý nhân sự  3.Quản trị nguồn nhân lực  4.Phát triển nguồn nhân lực  5.Luận văn thạc sĩ          I. Nguyễn, Hải Quang PGS.TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . III. Nhan đề            658.3 N5766K 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000664
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập