Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Dũng
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn Thạc sĩ / Lê Văn Dũng ; Gvhd: Võ Xuân Vinh. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        65 tr. : bảng, biểu ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 64-65


        1.Nguồn nhân lực -- Phát triển -- Luận văn thạc sĩ  2.Quản lý nhân sự  3.Quản trị nguồn nhân lực  4.Phát triển nguồn nhân lực  5.Luận văn thạc sĩ          I. Võ, Xuân Vinh GS.TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . III. Nhan đề            658.3 L475D 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000663
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập