Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Sáng
Xây dựng hệ tư vấn tuyển sinh tự động cho Trường Đại học Phan Thiết : Luận văn Thạc sĩ / Lê Văn Sáng ; Gvhd: Bùi Thị Thu Trang. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        viii, 91 tr. : minh họa ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 60-64 .- Phụ lục: tr. 65-91


        1.Phần mềm ứng dụng -- Luận văn Thạc sĩ  2.Tuyển sinh -- Phần mềm ứng dụng  3.Chatbot  4.Tư vấn tuyển sinh  5.Luận văn Thạc sĩ          I. Bùi, Thị Thu Trang TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . III. Nhan đề            005.3 L622S 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000662
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập