Dữ liệu biên mục
Trần, Ngọc Đông Chu
Ứng dụng thị giác máy tính để trích xuất số báo danh và điểm thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Vũng Tàu : Luận văn Thạc sĩ / Trần Ngọc Đông Chu ; Gvhd: Phan Ngọc Hoàng. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        ix, 82 tr. : minh họa ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 81-82


        1.Trí tuệ nhân tạo -- Luận văn Thạc sĩ  2.Mạng nơron -- Xử lý hình ảnh  3.Mạng thần kinh  4.Mạng Nơron tích chập  5.Thuật toán máy tính  6.Nhận dạng hình ảnh  7.Luận văn Thạc sĩ          I. Phan, Ngọc Hoàng TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . III. Nhan đề            006.425 T7721C 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000661
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập