Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Bắc
Số hóa dữ liệu nhà đất sử dụng thuật toán nhận dạng ảnh : Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Văn Bắc ; Gvhd: Trần Mạnh Hà. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        viii, 58 tr. : minh họa ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 57-58


        1.Thuật toán máy tính -- Luận văn Thạc sĩ  2.Mạng nơron  3.Số hóa dữ liệu  4.Nhận dạng hình ảnh  5.Trí tuệ nhân tạo  6.Mạng thần kinh  7.Luận văn Thạc sĩ          I. Trần, Mạnh Hà PGS.TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . III. Nhan đề            006.32 N5764B 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000660
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập