Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Phương
Nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình tại Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn Thạc sĩ / Lê Văn Phương ; Gvhd: Phan Đức Dũng. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2023
        x, 90 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 86-87 .- Phụ lục: tr. 88-90


        1.Quản lý dự án -- Luận văn thạc sĩ  2.Công trình -- Quản lý chất lượng  3.Bà Rịa - Vũng Tàu (Việt Nam)  4.Luận văn thạc sĩ          I. Phan, Đức Dũng PGS. TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . III. Nhan đề            658.404 L595P 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000658
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập