Dữ liệu biên mục
Lâm, Ngọc Như Trúc
Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản : Sách nghiên cứu / Lâm Ngọc Như Trúc. - H. : Lao động, 2023
        151 tr. : minh họa ; 20 cm.
        Sách tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế (Japan Foundation)
        Phụ lục: tr. 129-148 .- Tài liệu tham khảo: tr. 149-151
           
        ISBN: 9786043932065 129000

        1.Văn hóa doanh nghiệp -- Nhật Bản  2.Văn hóa công ty -- Nhật Bản  3.Doanh nghiệp -- Nhật Bản  4.Nhật Bản -- Văn hóa doanh nghiệp  I. Nhan đề            302.350952 L213T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008778-81
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018284-329
  • Tổng số bản: 50
  • Số bản chưa mượn: 47 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn