Dữ liệu biên mục
Luật Hải quan năm 2014 : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. - H. : Lao động - Xã hội, 2014
        122 tr. ; 20 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu Luật Hải quan năm 2014 với những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ, tổ chức, thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; tổ chức thu thuế và các điều khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; thông tin hải quan và thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý nhà nước về hải quan; điều khoản thi hành

           

        1.Hải quan -- Luật và pháp chế -- Việt Nam  2.Luật hải quan -- Việt Nam  3.Văn bản pháp luật  4.Pháp luật              343.597056 L9268H 2014
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000104-5
  • Tổng số bản: 2
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập