Dữ liệu biên mục
Phùng, Quang Mười
Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai / Phùng Quang Mười. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2020
        323 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

           Tóm tắt: Khái quát đặc điểm của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; môi trường hình thành, các loại hình Then trong đời sống tín ngưỡng của người Tày, diễn trình nghi thức Then cầu mùa, thực trạng và biến đổi nghi lễ Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; giới thiệu một số lời ca trong nghi lễ then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai.nội dung liên quan đến di sản Then; khái lược về Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; phác thảo diện mạo âm nhạc Then; ký âm lời hát trong các lễ Then

           
        ISBN: 9786047029242

        1.Hát then (Nghi lễ) -- Việt Nam -- Lào Cai -- Sa Pa  2.Người Tày -- Việt Nam -- Lào Cai -- Sa Pa -- Đời sống xã hội và tập quán  3.Người Tày -- Việt Nam -- Lào Cai -- Sa Pa -- Văn hóa dân gian  4.Hát then  5.Lào Cai -- Việt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.80899591 P577M 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
M.018003
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập