Dữ liệu biên mục
Trần, Huy Cường
Một số giải pháp về chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng tại Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Nam: Luận văn thạc sĩ / Trần Huy Cường ; Gvhd: Ngô Quang Huân. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        113 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 77-78 .- Phụ lục: tr. 79-100


        1.Điện lực -- Luận văn thạc sĩ   2.Chất lượng dịch vụ -- Giải pháp  3.Quản trị doanh nghiệp  4.Miền Nam -- Việt Nam  5.Chăm sóc khách hàng  6.Điện lực miền Nam  7.Luận văn thạc sĩ          I. Ngô, Quang Huân TS. Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            333.7932 T7721C 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Luận văn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
LV.000408
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập