Dữ liệu biên mục
Trần, Xuân Hiệp
Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực : Sách chuyên khảo / Trần Xuân Hiệp (ch.b.) ; Nguyễn Tuấn Bình, Võ Minh Hùng, Trần Thái Bảo. - Hà Nội : Thế giới, 2021
        548 tr. ; 21 cm.
        Đầu bìa sách ghi: Đại học Duy Tân
        Thư mục: tr. 519-548

           Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến sự phát triển của ASEAN khi bước vào thế kỷ 21; mục tiêu, giải pháp và quá trình triển khai xây dựng cộng đồng ASEAN trong hai thập niên đầu thế ký 21; chiến lược đối ngoại và quan hệ quốc tế của ASEAN từ đầu thế kỷ 21 đến nay; tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và triển vọng ASEAN trong những thập niên tới

           
        ISBN: 9786047795406 255000

        1.Lịch sử -- Đông Nam Á  2.ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á)  3.Đông Nam Á  4.Sách chuyên khảo     I. Đại học Duy Tân. II. Nhan đề            959 T7721H 2021
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008653
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017636
  • Tổng số bản: 2
  • Số bản chưa mượn: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập