Dữ liệu biên mục
Đoàn, Thanh Nô
Kiên Giang - Di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô s.t., g.t.. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2019
        215 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Thư mục: tr. 207-210

           Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người, đặc điểm tự nhiên cùng một số các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang như: Bảo tàng tỉnh Kiên Giang, chùa Tam Bảo, U Minh Thượng, Hòn Đất, Gò Quao, Núi Lăng, Đảo Phú Quốc, Hòn Tre..

           
        ISBN: 9786049838828

        1.Danh lam thắng cảnh -- Việt Nam  2.Di tích lịch sử -- Việt Nam  3.Kiên Giang -- Việt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            959.795 D6317N 2019
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017635
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập