Dữ liệu biên mục
Ma, Văn Vịnh
Then Di cung Đế Thích : Song ngữ Tày - Việt / Ma Văn Vịnh s.t., b.d.. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2020
        647 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Phụ lục: tr. 641-646
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Tày - Việt

           Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát trong lễ then Di cung Đế Thích của người Tày ở thôn Nà Ca, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

           
        ISBN: 9786047027699

        1.Hát then -- Văn hoá dân gian -- Việt Nam  2.Người Tày -- Đời sống xã hội và tập quán  3.Dân tộc thiểu số  4.Dân ca  5.Bắc Kạn -- Việt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.80959713 M1116V 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017632
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập