Dữ liệu biên mục
Tòng, Văn Hân
Ba truyện thơ phiêu du ca / Tòng Văn Hân s.t., b.d.. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        943 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
           
        ISBN: 9786049950926

        1.Văn học dân gian -- Truyện thơ -- Việt Nam  2.Thái (Dân tộc thiểu số)  3.Truyện thơ     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.209597 T665H 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017631
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập